Geschehen

Balkan Muslime: Eine Barriere oder eine Brücke für Radikalisierung?

BALKAN MUSLIME: Barriere oder eine Brücke für RADIKALISIERUNG? WIRTSCHAFT UND INTERNATIONALES INSTITUT FES BULGARIAN DIPLOMATIC SOCIETY BALKAN ISLAM: Barriere oder eine Brücke für RADIKALISIERUNG? Prof. ISKRA Baeva, PhD BISER BANCHEV, PhD BOBI BOBEV, PhD PETER VODENSKI LYUBOMIR KYUCHUKOV, PhD LYUBCHO NESHKOV LYUBCHO TROHAROV Editor Lyubomir Kyuchukov, PhD Sofia, 2018 ISBN…
Повече

Balkan Islam: BARRIER ODER MOST Radikalisierung?

Balkan Islam: BARRIER ODER MOST Radikalisierung? Institut für Ökonomie und Internationale Beziehungen „Friedrich Ebert“ Bulgarian Diplomatic Gesellschaft Balkan Islam: BARRIER ODER MOST Radikalisierung? Prof.. д-р ИСКРА БАЕВА Д-р БИСЕР БАНЧЕВ Д-р БОБИ БОБЕВ ПЕТЪР ВОДЕНСКИ Д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЛЮБЧО НЕШКОВ ЛЮБЧО ТРОХАРОВ Под общата редакция на д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ София, 2018…
Повече

teilnehmen IIMO in Regionalforum in Athen

Gegen 30 Mai bis 1 юни в Атина се проведе Втората сесия на Форума за сътрудничество в региона на Балканите и на Черно море. Die Teilnahme an der Sitzung nahm Kommissare, Minister, Botschafter, Führungskräfte, Vertreter internationaler Organisationen und NGOs. Über 70s diskutiert Berichterstatter die Probleme der Region, Möglichkeiten zur Verbesserung der Konnektivität und Infrastruktur,…
Повече

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?„

Auf 15 März 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (СДК) към СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (НАМО)…
Повече

Русия или ЕС: дилемното мислене носи конфронтация*

През последното десетилетие в политическите процеси на европейския континент се оформи една ясно формулирана дилемност – ЕС или Русия. andernfalls: съвместими ли са членството в ЕС и НАТО с позитивни двустранни отношения с Русия? Този въпрос до голяма степен доминира политическата динамика в Европа поне в два аспекта: като идеологическа концепция и като практическа
Повече

Българо-турските отношения: eднопосочно ли е движението?*

Могат ли двустранните отношения да бъдат едностранни? При цялата видима безсмисленост на този въпрос, отговорът може да бъде и „да”. При това на базата на съвсем конкретни примери. Особено когато става дума за определени етапи от българо-турските междудържавни отношения напоследък. За съжаление нерядко през този период както динамиката, така и дневният ред на двустранните отношения
Повече