events

Balkan moslims: Een Barrier of Bridge Radicalisering?

BALKAN MOSLIMS: Een barrière of EEN BRUG radicalisering? ECONOMIE en internationale betrekkingen INSTITUUT Friedrich Ebert FOUNDATION BULGARIAN DIPLOMATIEKE SOCIETY BALKAN ISLAM: Een barrière of EEN BRUG radicalisering? prof. ISKRA Baeva, PhD BISER BANCHEV, PhD BOBI BOBEV, PhD PETER VODENSKI LYUBOMIR KYUCHUKOV, PhD LYUBCHO NESHKOV LYUBCHO TROHAROV Editor Lyubomir Kyuchukov, PhD Sofia, 2018 ISBN…
Повече

Balkan islam: Barrière of MOST radicalisering?

Balkan islam: Barrière of MOST radicalisering? Instituut voor Economie en Internationale Betrekkingen "Friedrich Ebert" Bulgaarse diplomatieke Society Balkan Islam: Barrière of MOST radicalisering? Prof. д-р ИСКРА БАЕВА Д-р БИСЕР БАНЧЕВ Д-р БОБИ БОБЕВ ПЕТЪР ВОДЕНСКИ Д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЛЮБЧО НЕШКОВ ЛЮБЧО ТРОХАРОВ Под общата редакция на д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ София, 2018…
Повече

IIMO deelnemen aan de regionale forum in Athene

Van 30 mei tot en met 1 юни в Атина се проведе Втората сесия на Форума за сътрудничество в региона на Балканите и на Черно море. Deelname aan de sessie vond commissarissen, ministers, ambassadeurs, zakelijke leiders, vertegenwoordigers van internationale organisaties en NGO's. Meer dan 70 rapporteur gesproken over de problemen van de regio, mogelijkheden om de connectiviteit en de infrastructuur te verbeteren,…
Повече

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?“

Van 15 Maart 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (СДК) към СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (НАМО)…
Повече

Русия или ЕС: дилемното мислене носи конфронтация*

През последното десетилетие в политическите процеси на европейския континент се оформи една ясно формулирана дилемност – ЕС или Русия. anderszins: съвместими ли са членството в ЕС и НАТО с позитивни двустранни отношения с Русия? Този въпрос до голяма степен доминира политическата динамика в Европа поне в два аспекта: като идеологическа концепция и като практическа
Повече

Българо-турските отношения: eднопосочно ли е движението?*

Могат ли двустранните отношения да бъдат едностранни? При цялата видима безсмисленост на този въпрос, отговорът може да бъде и „да”. При това на базата на съвсем конкретни примери. Особено когато става дума за определени етапи от българо-турските междудържавни отношения напоследък. За съжаление нерядко през този период както динамиката, така и дневният ред на двустранните отношения
Повече