wydarzenia

bałkańskich muzułmanów: Bariera lub mostu do radykalizacji?

BALKAN muzułmanie: Bariery albo pomost dla radykalizacji? Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych INSTYTUT Friedricha Eberta BUŁGARSKIE DYPLOMATYCZNA SOCIETY BALKAN ISLAM: Bariery albo pomost dla radykalizacji? prof. ISKRA Baeva, PhD BISER BANCHEV, PhD BOBI BOBEV, PhD PETER VODENSKI LYUBOMIR KYUCHUKOV, PhD LYUBCHO NESHKOV LYUBCHO TROHAROV Editor Lyubomir Kyuchukov, PhD Sofia, 2018 ISBN…
Повече

Balkan Islam: Bariera lub MOST radykalizacja?

Balkan Islam: Bariera lub MOST radykalizacja? Instytut Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych „Friedrich Ebert” bułgarski Diplomatic Society Balkan Islam: Bariera lub MOST radykalizacja? Prof. д-р ИСКРА БАЕВА Д-р БИСЕР БАНЧЕВ Д-р БОБИ БОБЕВ ПЕТЪР ВОДЕНСКИ Д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЛЮБЧО НЕШКОВ ЛЮБЧО ТРОХАРОВ Под общата редакция на д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ София, 2018…
Повече

IIMO uczestniczyć w forum regionalnym w Atenach

Od 30 maja 1 юни в Атина се проведе Втората сесия на Форума за сътрудничество в региона на Балканите и на Черно море. Udział w sesji wzięli komisarzy, ministrowie, ambasadorzy, liderów biznesu, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Powyżej 70. Sprawozdawca omówił problemy regionu, możliwości poprawy łączności i infrastruktury,…
Повече

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?„

Z 15 Marzec 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (СДК) към СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (НАМО)…
Повече

Русия или ЕС: дилемното мислене носи конфронтация*

През последното десетилетие в политическите процеси на европейския континент се оформи една ясно формулирана дилемност – ЕС или Русия. inaczej: съвместими ли са членството в ЕС и НАТО с позитивни двустранни отношения с Русия? Този въпрос до голяма степен доминира политическата динамика в Европа поне в два аспекта: като идеологическа концепция и като практическа
Повече

stosunki bułgarsko-turecka: Ruch jest ednoposochno?*

Stosunki dwustronne mogą być jednostronne? Z całego widocznego bezsensu tej kwestii, odpowiedź może być „tak”. Ponadto, na podstawie bardzo konkretnych przykładów. Zwłaszcza jeśli chodzi o pewnych etapach stosunków bułgarsko-tureckiej międzyrządowych ostatnio. Niestety często w tym okresie, co dynamiki, така и дневният ред на двустранните отношения
Повече