• Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2011
 • Годишен архив за 2010
 • Годишен архив за 2009
 • Годишен архив за 2008
 • Годишен архив за 2007
 • Годишен архив за 2006
 • Годишен архив за 2005
 • Годишен архив за 2004
 • Годишен архив за 2003
Translation
EnglishБългарскиČeštinaNederlandsFrançaisDeutschΕλληνικάעבריתÍslenskaItalianoLatīnaLietuvių kalbaPolskiPortuguêsRomânăРусскийSlovenčinaSlovenščinaEspañolSvenskaTürkçe
Текстовете на материалите в сайта са във вида, предаден от авторите и не отразяват евентуални промени или съкращения, направени при изказвания на конференции, дискусии или къргли маси или при публикуването им в медии.

Борислав Димитров

Студент в Софийски университет «Климент Охридски»

Темата ми обхваща възможностите за регионално сътрудничество между Средиземноморието и Балканите в областта на социализацията на културното наследство като туристически ресурс с оглед устойчиво развитие чрез културен туризъм.

Обектите на културното наследство попадат в различни културни коридори, пресичащи Средиземноморието, Балканите и Югоизточна Европа.

Изложението ми акцентира върху възможни партньорски дейности,насочени към опазването на културното наследство, което попада в преминаващите културни коридори и културни маршрути, като: културните коридори Виа Адриатика, Виа Анатолия, Виа Понтика, Виа Егнация, Западен трансбалкански път и Източен Трансбалкански път.

Културното наследство в региона на Средиземноморието и на Балканите би могло да се разглежда като обща ценност, която изисква обединени експертни усилия. В този смисъл може да се работи съвместно по конкретни проекти и стратегии, които да промоцират културните паметници в регионалните културни пътища: антични, средновековни, поклоннически и др.

Европейският институт за културни маршрути е основан в Люксембург през 1997г. и се занимава с развитието на програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Той се ангажира с промоцирането на културното наследство и културните коридори и се занимава с въвеждането на европейски програми за проучване и анализ във връзка с културния туризъм за Европейската комисия и за други институции и ръководители на проекти.

В смисъла на този анализ бих искал да представя на Вашето внимание примери за възможни добри практики, които биха могли да бъдат приложени по отношение на опазването и социализацията на културното наследство, попадащо на територията на двата региона.

Културно-историческото наследство е важен ресурс за развитие и икономически просперитет, който може да се разглежда като полезен фактор в смисъла на инициативата Европа на регионите. Освен чисто духовните му измерения, процесите на социализацията му могат да станат силни ядра за регионалното развитие, за изграждане на устойчиви форми на туризъм- културен, културно-исторически, както и за изграждане на висококвалифицирани кадри и реализацията им на места в рамките на дейности, свързани с адаптациите на културно-историческото наследство за нуждите на туристическата индустрия.

Може да се лансира конкретна програма за развитието на културен туризъм, отчитайки интереса към обектите на културното наследство. Подобна програма, прилагана в разумни граници и без да се нанасят вреди в регионите, би съдействала за опазването на това наследство.

Подобни действия биха спомогнали за очертаването на културното наследство в двата региона като достъпна обща ценност. На тази основа може са се мисли за формиране на нова обща регионална визия за ползите от културното наследство както за регионалното развитие, така и за туристическата индустрия.

Възможно е да бъдат открити нови културни маршрути с нова тематика, в зависимост от особеностите на обектите и региона, в който се намират.

Чрез общи инвестиции е възможно да се подобри и естетизира средата, в която се намират паметниците.

Създаването на единна електронна информационна система и регистър на обектите на културно-историческото значение би улеснило местните власти и държавните институции, ангажирани с управлението и опазването на културно-историческото наследство. Влагането на допълнителни финансови средства в тези обекти би съдействало за тяхното благоустрояване и привеждането им в по-добро състояние за туристически посещения в случаите, където това е необходимо.

Визирам създаването на професионална експертна мрежа, която да ръководи прилагането на различни дейности на експертните групи по места.  

Тази експертна мрежа би могла да разработи интегрирани проекти за рехабилитация, както и локални и регионални пилотни проекти за развитие, които да се ръководят от координатори.

Бих искал да дам пример за общо споделено наследство със Сантяго де Компостела – първоначално от източник на вдъхновение се превръща в начало за развитие на бъдещи дейности и наследство на различните държави в Европа по линия на поклонническия туризъм.

Усилията си могат да обединят експерти в областта на опазването на  културното наследство, държавни културни институции, представители на туристическата индустрия, академични институции и изследователи. В случая може да се разчита и по линия на трансграничното сътрудничество и на публично-частните партньорства.

По тази линия възможни пресечни точки на интересите между двата региона биха могли да бъдат общи дейности в смисъла на културния туризъм с цел постигане на устойчиво регионално развитие и икономически растеж, на базата на наличните културно-туристически ресурси.

Translation
EnglishБългарскиČeštinaNederlandsFrançaisDeutschΕλληνικάעבריתÍslenskaItalianoLatīnaLietuvių kalbaPolskiPortuguêsRomânăРусскийSlovenčinaSlovenščinaEspañolSvenskaTürkçe