Конференция „Геополитика на Балканите: зона-фронт или зона-буфер – това ли е изборът?“

ПРОГРАМА
24 юни 2019 г., понеделник, от 10:00 до 12:30 ч.
„София Хотел Балкан”
зала „Сердика”

09:30 Регистрация на участниците и кафе
10:00 Откриване
           Хелене КОРТЛЕНДЕР, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”
           Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО
10:15 Въвеждащо изказване
           Ивайло КАЛФИН, министър на външните работи (2005-2009)
10:35 Глобални играчи и регионални интереси – къде е пресечната точка?
           Любомир КЮЧУКОВ, директор на ИИМО
10:50 ЕС за Балканите – стратегия или инерция?
           Проф. Здравко ПОПОВ, президент на Института за публична политика
11:05 Регионалната сигурност на геополитически фон
       Симеон НИКОЛОВ, директор, Център за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения
11:20 Дискусия
           Модератор: Валентин РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на ИИМО
12:20 Обобщаване
12:30 Край на дискусията

Международната политическа динамика отново изведе на преден план региона на Балканите. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.
Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); вътрешна дестабилизация и трудностите с утвърждаването на държавността в страните, получили своята първа независимост.
• Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
• Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
• Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
• Има ли Русия потенциала да си върне влиянието на Балканите?
• Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?
Целта на дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите - с оглед и на българските позиции и политика.

Programa - Geopolitics & Balkans - 240619

 

Comments are closed.