Convegno "La geopolitica dei Balcani: Zona anteriore-zona o cuscinetto - è che la scelta?“

PROGRAMMA
24 giugno 2019 Mr., lunedi, da 10:00 a 12:30 h.
"Sofia Hotel Balkan"
Sala "Serdika"

09:30 Registrazione e caffè
10:00 rivelazione
           Helene KORTLENDER, Direttore per la Bulgaria, "Friedrich Ebert"
           Lyubomir Kyuchukov, Direttore del IIMO
10:15 dichiarazione introduttiva
           Ivaylo Kalfin, Ministro degli Affari Esteri (2005-2009)
10:35 attori globali e interessi regionali - dove si trova l'incrocio?
           Lyubomir Kyuchukov, Direttore del IIMO
10:50 Balcani UE - strategia o di moto?
           Prof.. Zdravko Popov, президент на Института за публична политика
11:05 Регионалната сигурност на геополитически фон
       Симеон НИКОЛОВ, direttore, Център за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения
11:20 Discussione
           Модератор: Валентин РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на ИИМО
12:20 Обобщаване
12:30 Край на дискусията

Международната политическа динамика отново изведе на преден план региона на Балканите. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.
Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); вътрешна дестабилизация и трудностите с утвърждаването на държавността в страните, получили своята първа независимост.
• Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
• Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
• Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
• Има ли Русия потенциала да си върне влиянието на Балканите?
• Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?
Целта на дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите - per quanto riguarda le posizioni e le politiche bulgari.

Programa - Geopolitica & Balcani - 240619

 

I commenti sono chiusi