Konferencja „Geopolityka Bałkanów: Powierzchnia przednia strefa lub bufor - jest to, że wybór?„

PROGRAM
24 czerwiec 2019 Pan, poniedziałek, z 10:00 do 12:30 h.
"Sofia Hotel Balkan"
„Serdika” hala

09:30 Rejestracja i kawa
10:00 detekcja
           Helene KORTLENDER, Dyrektor do Bułgarii, "Friedrich Ebert"
           Lyubomir Kyuchukov, Dyrektor IIMO
10:15 oświadczenie wprowadzające
           Ivaylo Kalfin, Minister Spraw Zagranicznych (2005-2009)
10:35 Globalni gracze i interesy regionalne - gdzie jest skrzyżowanie?
           Lyubomir Kyuchukov, Dyrektor IIMO
10:50 UE Bałkany - Strategia lub pęd?
           Prof. Zdravko Popov, Prezes Instytutu Polityki Publicznej
11:05 Bezpieczeństwo regionalne geopolityczne tło
       Simeon Nikolov, dyrektor, Център за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения
11:20 Dyskusja
           Модератор: Валентин РАДОМИРСКИ, изпълнителен директор на ИИМО
12:20 Обобщаване
12:30 Край на дискусията

Международната политическа динамика отново изведе на преден план региона на Балканите. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.
Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); niestabilność wewnętrzna i trudności z uznaniem państwowości krajów, otrzymała pierwsze niezależność.
• Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
• Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
• Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
• Czy Rosja potencjał, aby odzyskać swoje wpływy na Bałkanach?
• Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?
Целта на дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите - с оглед и на българските позиции и политика.

Programa - Geopolitics & Balkans - 240619

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.