Конференция «геополитика Балкан: прифронтовой зоны или буфер - это то, что выбор?«

ПРОГРАММА
24 юни 2019 г., понедельник, от 10:00 до 12:30 ч.
„София Хотел Балкан”
зала „Сердика”

09:30 Регистрация и кофе
10:00 Откриване
           Хелене КОРТЛЕНДЕР, директор за България, «Фридрих Эберт»
           Любомир Kyuchukov, директор на ИИМО
10:15 вступительное заявление
           Ивайло Калфин, Министр иностранных дел (2005-2009)
10:35 Глобальные игроки и региональные интересы - где есть пересечение?
           Любомир Kyuchukov, директор на ИИМО
10:50 ЕС Балканы - стратегия или импульс?
           Проф. Здравко Попов, Президент Института общественной политики
11:05 Региональная безопасность геополитический фон
       Симеон Николов, директор, Центр стратегических исследований в области безопасности и международной
11:20 Обсуждение
           замедлитель: Валентин Radomirski, генеральный директор IIMO
12:20 обобщение
12:30 Конец дискуссии

Международная политическая динамика в очередной раз выдвинули на первый план на Балканах. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.
Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); вътрешна дестабилизация и трудностите с утвърждаването на държавността в страните, получили своята първа независимост.
• Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
• Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
• Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
• Има ли Русия потенциала да си върне влиянието на Балканите?
• Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?
Целта на дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите - с оглед и на българските позиции и политика.

Programa - Geopolitics & Balkans - 240619

 

Creative Commons License
Эта работа от EIRI под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Международный

Комментарии закрыты.