Konferansı "Balkanların Jeopolitiği: Ön bölge alanı ya da tampon - seçim olduğunu?“

PROGRAMI
24 Haziran 2019 Bay, Pazartesi, itibaren 10:00 karşı 12:30 h.
„София Хотел Балкан”
зала „Сердика”

09:30 Kayıt ve kahve
10:00 Откриване
           Хелене КОРТЛЕНДЕР, Bulgaristan Direktörü, "Friedrich Ebert"
           Lyubomir Kyuchukov, IIMO Direktörü
10:15 giriş bölümü
           İvaylo Kalfin, Dışişleri bakanı (2005-2009)
10:35 Küresel oyuncu ve bölgesel çıkarları - nerede kavşak olduğunu?
           Lyubomir Kyuchukov, IIMO Direktörü
10:50 AB Balkanlar - stratejisi veya ivme?
           Prof. Zdravko Popov, Kamu Politikası Enstitüsü Başkanı
11:05 Bölgesel güvenlik jeopolitik arka plan
       Simeon Nikolov, yönetmen, Güvenlik ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi
11:20 Tartışma
           arabulucu: Valentin Radomirski, CEO IIMO
12:20 genelleme
12:30 Tartışma bitmiştir

Международната политическа динамика отново изведе на преден план региона на Балканите. Това бе следствие от: сериозното дезинтересиране на ЕС от региона; ескалацията на конфронтацията между ЕС, САЩ и НАТО с Русия, довела до пренасяне на противопоставянето в множество точки на света, включително и в Югоизточна Европа; икономическата и политическа експанзия на Китай към Европа, разглеждаща Балканите като важно направление; нарасналите амбиции на Турция за регионално лидерство; опитите на радикалния ислям да проектира своето идеологическо влияние към Европа, използвайки местните ислямски общности.
Процесите в региона също очертаха важни тенденции: ръст на националистическите настроения; засилване на конфронтацията и конфликтния потенциал, особено в Западните Балкани (между Сърбия и Косово, но и в по-широк план); вътрешна дестабилизация и трудностите с утвърждаването на държавността в страните, получили своята първа независимост.
• Може ли да се очаква по-дългосрочен стратегически подход на ЕС към региона на фона на вътрешните проблеми в самия съюз?
• Сигурността и руското възпиране ли са единствения интерес на САЩ на Балканите?
• Колко политика се крие зад китайските икономически интереси и активност в региона?
• Има ли Русия потенциала да си върне влиянието на Балканите?
• Регионалното сътрудничество – колко реална може да бъде ролята му за неутрализиране на привнесени отвън регионални разделения?
Целта на дебата е в тази тематична рамка да се анализират интересите на основните геополитически играчи в региона, ролята на ЕС, регионалните процеси и отражението на геополитическата динамика върху сигурността на Балканите - с оглед и на българските позиции и политика.

Programa - Geopolitics & Balkans - 240619

 

Akaydın
Bu iş tarafından EIRI Bir altında lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Noncommercial 4.0 Uluslararası

yoruma kapalı.