Yearly Archives: 2009

„Новият регионализъм” в Югоизточна Европа

Регионалното сътрудничество не е инвенция на съвременните международни отношения. Историята дава редица примери за използване на богатата палитра от симетрии и многостранни договаряния от страна на държавите в Югоизточна Европа за постигане на конкретни цели чрез регионални съглашения.Най-елементарният подход при анализа на регионалните формати на отношения предполага разглеждането им като система от многостранни взаимовръзки и…
Повече