Yearly Archives: 2012

"Horizontas 2020" - pinigų už mokslo ir inovacijų

"Horizontas 2020" yra nauja programa, suburti esamas programas ir priemones, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С бюджет от 80 млрд.евро (в предложението на ЕК) per tam tikrą laikotarpį 2014 - 2020 g. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.Новото: - Един инструмент обединява три досегашни програми
Повече

Europos biudžetas 2014-2020: Žinios, augimas, Darbo vietų

ES biudžetas turėtų būti naudojamas kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimą Europoje katalizatorius, ypač skatinant investicijas į žmones ir įgūdžius. Per ataskaitinį laikotarpį išlaidos 2014-2020 g. daugiausia dėmesio bus skiriama į augimą, užimtumas ir konkurencingumas suderinti su strategijos "Europa 2020" ". Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез
Повече

Žinios, augimas, Darbo vietų – бюджетът на ЕС за 2014-2020

ES biudžetas turėtų būti naudojamas kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimą Europoje katalizatorius, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 g. daugiausia dėmesio bus skiriama į augimą, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност
Повече

ProgrammeKnowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, AUGIMAS, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 į 13:00Sofija, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
Повече

Paryžius ar politikos

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "Europos biudžetas: 2014-2020 P", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
Повече

Europos biudžeto 2020 g. – daugiau modernių asignavimai, ir daugiau iššūkių valstybėms narėms

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства от европейския бюджет за 2014 - 2020 g. Брюксел предлага 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
Повече