Yearly Archives: 2013

„Аз не мразя!”

Лудизъм през XXI век? На пръв поглед подобен въпрос звучи като претенциозна и доста безсмислена аналогия с началото на промишлената революция в Англия, когато последователите на Нед Луд чупят новите машини, виждайки в тях цялото зло и стремейки се да съхранят своята работа и препитание. Със същите мотиви днешните политически нео-лудити се опитват да ограничат
Повече

Левицата трябва да се върне към идеологията

Интер­вюто на Теофан Гер­манов с Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения - Гос­подин Кючуков, учас­т­ник сте в много събития, свър­зани с радикал­ните промени в бъл­гар­с­ката политика през 1990 ano. Защо преходът ни се случи по този начин? Защо надеж­дите не се оправ­даха? Случайна или замис­лена бе греш­ката в него? - Seja qual for,…
Повече

Сирия отвъд войната

Освен всичко друго, а може би преди всичко друго, конфликтът в Сирия е сблъсък за бъдещето. Не само за бъдещето на самата Сирия, но за бъдещето на целия регион, за съотношението на силите в ислямския свят, а също така и за конфигурацията на центровете на влияние в глобалния (вероятно – все по-полицентричен) свят. По отношение
Повече

What happened to Bulgaria?

Resume The paper is trying to explain why Bulgaria is going through very difficult period in terms of economic development social tensions and political instability. The reasons are related to the global financial crisis, on the one hand and to the economic policy reaction on the other. Both the twin deficit hypothesis and the extreme
Повече

България трябва да се върне на Балканите

Балканите изчезнаха от политическата карта на Европа. А България – от тази на Балканите. В първия случай това се случи по силата на политическата изобретателност в началото на деветдесетте години на миналия век и доведе до пре-етикирането на полуострова. Тогава международният политически жаргон бе обогатен с нов термин – Югоизточна Европа. Наименование, звучащо по-неутрално и
Повече