Yearly Archives: 2014

Εξέλιξη του φόρου εισοδήματος στη Βουλγαρία

България е страната с най-ниското подоходно данъчно облагане в ЕС. При това облагането е пропорционално или „плоско”, δηλαδή. процентът на облагане на доходите не зависи от размера на дохода. Положението в България, дори ако се ограничим само с периода след 1989 Ο κ., не винаги е било такова. През най-тежкия период
Повече

Четвърт век лутания в държавното управление

Наскоро, в една полубудна нощ, човекът ми се яви неочаквано и дълго не си отиде. Сигурно беше в правото си, защото в края на 90-те и в началото на "нулевите години" на новия век се виждахме често по разни "телевизионно-политически дела". Имаше една такава гледана публицистична телевизия, "7 дни", където Веселин Бончев водеше авторско предаване
Повече

Балканите в Европейския съюз – кой, кога, дали?

Разширяването на ЕС в Югоизточна Европа и българските интереси и позиции Третата от поредицата дискусии „България и нейните съседи”, организирани от Института за икономика и международни отношения (IIMO) и Института по балканистика с Център по тракология към БАН на тема: „Балканите в Европейския съюз – кой, кога, дали?» (разширяването на ЕС в Югоизточна Европа и
Повече

Макроикономическото развитие на българската икономика през 2014 g.

Мониторингът на макроикономическото развитие на българската иономика през 2013 g. показа някои основни проблеми. Πρώτη, ниското равнище на държавния дълг не гарантира финансовата стабилност на страната. δευτερόλεπτο, структурата на данъчните приходи и в частност високия дял на косвените данъци, води до повишена циклочувствителност на бюджетните постъпления. Беше защитена
Повече

Пак се задаватправоъгълнинеолиберални решения

Излизането на икономиката и на света въобще от кризата означава многоаспектни изменения. В едни отношения свободата и възможностите нарастват, в други се стесняват и това е както заради коренно различната стопанска ситуация, така и може би главно заради налаганите регулации и провежданите държавни антициклични политики. Ако за протичащите кризисни и следкризни процеси трябва да потърсим
Повече

Основни проблеми в електроенергийния сектор и мерки за тяхното преодоляване

Всички процеси в икномиката, както в промишлеността, така и в сферата на услугите, добивните отрасли, селското стопанство и потреблението изискват използването на елекроенергия. Цената на електрическата енергия до голяма степен предопределя конкурентоспособността на националната икономика, от една страна и равнището на потребление и жизнения стандарт, άλλος. εξάλλου…
Повече