Yearly Archives: 2014

„Вишеград” на Балканите?

Любомир Кючуков – заместник-министър на външните работи (2005-2009 г.) Соломон Паси – министър на външните работи (2001-2005 г.)   Немислимото вчера се оказва необходимост днес. Историята е пълна с подобни свидетелства. Общорегионално сътрудничество на Балканите – само преди 20 години тази идея изглеждаше утопично. Днес регионът се радва на една достатъчно разгърната мрежа от структури…
Повече

Visegrad in the Balkans, or Why Do We Need a B5 Group

  [caption id="attachment_1843" align="alignnone" width="150"] Lyubomir Kyuchukov, Deputy Minister of Foreign Affairs of Bulgaria (2005-2009)[/caption] [caption id="attachment_1858" align="alignleft" width="150"] Solomon Passy, Minister of Foreign Affairs of Bulgaria (2001-2005)[/caption] The unthinkable yesterday proves a necessity today. History is full of such paradoxes. region-wide cooperation in the Balkans - some 20 years ago this idea was considered…
Повече

Конференция “България и регионалното сътрудничество”

Втора годишна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед” Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа е необходимост. То е в интерес на всички страни и на региона като цяло. Независимо, че икономическата криза и политическите трусове преносачиха вниманието върху вътрешнополитическите и социални проблеми в отделните страни, Балканите имат много по-сериозен ресурс и възможност да се впишат…
Повече

Санкциите са средство за наказване на виновни, но не път за решаване на проблеми

Дебат във в. „Капитал”: Трябва ли ЕС да наложи по-строги санкции на Русия? Санкциите са политически инструмент. Който действа в полето на морала и правото – в плоскостта „вина-наказание”. Това често предизвиква въпроси, особено  когато е извън системата на ООН – относно пълномощията на наказващия, правомерността на наказанието, определяне вината на наказвания. Санкционират се политики.…
Повече

Младежка кръгла маса “България и регионалното сътрудничество”

Втора младежка кръгла маса „Балканите в ХХI век – българският поглед” Допълнителни материали: Регламент в PDF Резюмета и тезисни планове на изказвания в PDF Изказване на Борислав Димитров Изказване на Илиян Илиев Изказване на Явор Симеонов За втора поредна година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе младежка кръгла маса "Балканите в ХХI в. -…
Повече

A Lose-Lose Game*

Всички губят, но не всичко е загубено. Така може би най-кратко, а за съжаление и най-оптимистично, може да се резюмира днес кризата в Украйна. Украйна – по наклона на разделението Основният губещ без всякакво съмнение е самата Украйна. Държавата Украйна, която се бори да съхрани единната си държавност. И хората на Украйна, които трябва да…
Повече