Yearly Archives: 2014

Младежка кръгла маса “България и регионалното сътрудничество”

Втора младежка кръгла маса „Балканите в ХХI век – българският поглед” Допълнителни материали: Регламент в PDF Резюмета и тезисни планове на изказвания в PDF Изказване на Борислав Димитров Изказване на Илиян Илиев Изказване на Явор Симеонов За втора поредна година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе младежка кръгла маса "Балканите в ХХI в. -…
Повече

A Lose-Lose Game*

Всички губят, но не всичко е загубено. Така може би най-кратко, а за съжаление и най-оптимистично, може да се резюмира днес кризата в Украйна. Украйна – по наклона на разделението Основният губещ без всякакво съмнение е самата Украйна. Държавата Украйна, която се бори да съхрани единната си държавност. И хората на Украйна, които трябва да…
Повече

A Lose-Lose Game

Everyone loses but not everything is lost. This seems to be the shortest and, unfortunately, the most optimistic summing-up of the current crisis in the Ukraine. The Ukraine – down on the slope to a split The main loser undoubtedly is the Ukraine itself: the state of the.Ukraine, struggling to preserve its integrity and statehood;…
Повече

Олимпиади за политическа употреба

Спортът е продължение на политиката с други средства. Така днес би могла да се перефразира максимата на Клаузевиц за връзката между войната и политиката. Което пък недвусмисленно показва колко се е променило човечеството за тези двеста години – сега борбата не е за завладяване на територии, а за управление на хора, на техните емоции и…
Повече

Малко плюсове и многобройни минуси

Реиндустриализация, догонващо развитие, подобряване на благосъстоянието на широки слоеве - това са неотложни задачи, които не могат да бъдат изпълнени без активната роля на държавата Народностният характер на българската интелигенция далеч не заслужава снизхождението, с което обичайно се говори за него. Ако се замислим, най-непосредственият паралел в контекста е идеализираната американска мечта. Да, онази същата,…
Повече

Българите не са бежанци във Великобритания, а граждани на ЕС

[caption id="attachment_1843" align="alignleft" width="300"] Любомир КючуковПосланик на България в Лондон (2009-2012 г.)[/caption] По принцип за българското обществено мнение всяко сравнение, доказващо приликите между Великобритания и България, гали ухото. Стига то да е коректно. В своята статия „Имиграцията – приликите между Великобритания и България”, посланик Джонатан Алън прави паралел между настроенията спрямо сирийците в България и…
Повече