prezidentské volby 2016: výzvy odešel

Téma disksusiyata: Prezidentské volby a referenda. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология –

Výzvy do Bulharska – Odpovědi na levé straně

Téma disksusiyata: Evropa a svět - rizika a nebezpečí, jimž čelí země. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас

Vlevo za štítku – Konference

Má globalizace „západ slunce“ národa a zhroucení ideologií? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, unemployment, пандемиите по света? Възможно ли

sociální nerovnost – Politika proti

Téma disksusiyata: Levá alternativa - kde se po 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” - чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Téma disksusiyata: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция

Накъде върви левицата в България

Téma disksusiyata: Победители и победени - уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа 11 юли 2014 г. Тематична рамка на дисксусията: Излиза ли Европа от кризата – финансова, икономическа, sociální, политическа, криза на „западния” модел на капитализъм?