προεδρικές εκλογές 2016: προκλήσεις αριστερά

Θέμα της disksusiyata: Προεδρικές εκλογές και δημοψηφίσματα. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология –

Προκλήσεις στη Βουλγαρία – απαντήσεις της Αριστεράς

Θέμα της disksusiyata: Η Ευρώπη και ο κόσμος - κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас

Αριστερά πέρα ​​από την ετικέτα – Διάσκεψη

Μήπως παγκοσμιοποίηση «ηλιοβασίλεμα» του έθνους και την κατάρρευση των ιδεολογιών? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, ανεργία, пандемиите по света? Възможно ли

κοινωνική ανισότητα – πολιτικής για την καταπολέμηση της

Θέμα της disksusiyata: Η αριστερή εναλλακτική λύση - όπου μετά 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” - чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Θέμα της disksusiyata: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция

Накъде върви левицата в България

Θέμα της disksusiyata: Победители и победени - уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа 11 юли 2014 г. Тематична рамка на дисксусията: Излиза ли Европа от кризата – финансова, икономическа, κοινωνικής, политическа, криза на „западния” модел на капитализъм?