Президентски избори 2016: Предизвикателствата пред левицата

Тематична рамка на дисксусията: Президентски избори и референдуми. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология –

Предизвикателствата пред Българияотговорите на левицата

Тематична рамка на дисксусията: Европа и светът – рискове и опасности пред страната. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас

Esquerda além do rótulo – Conferência

Означава ли глобализацията „залез” на националната държава и крах на идеологиите? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, desemprego, пандемиите по света? Възможно ли

Социалното неравенствополитики на противодействие

Тематична рамка на дисксусията: Лявата алтернатива - накъде след 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” - чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Тематична рамка на дисксусията: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция

Накъде върви левицата в България

Тематична рамка на дисксусията: Победители и победени - уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа 11 юли 2014 г. Тематична рамка на дисксусията: Излиза ли Европа от кризата – финансова, икономическа, social, политическа, криза на „западния” модел на капитализъм?