президентские выборы 2016: проблемы влево

Тема disksusiyata: Президентские выборы и референдумы. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология –

Проблемы в Болгарии – Ответы на левый

Тема disksusiyata: Европа и мир - риски и опасности, с которыми сталкивается страна. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас

Слева за этикетке – Конференция

Есть ли глобализация «закат» нации и коллапс идеологий? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, безработица, пандемиите по света? Възможно ли

социальное неравенство – политики на противодействие

Тема disksusiyata: Левая альтернатива - где после того, как 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” - чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Тема disksusiyata: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция

Накъде върви левицата в България

Тема disksusiyata: Победители и победени - уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа

Левицата и предизвикателствата на една нова Европа 11 юли 2014 г. Тематична рамка на дисксусията: Излиза ли Европа от кризата – финансова, икономическа, социальная, политическа, криза на „западния” модел на капитализъм?