Recent Posts by ИИМО

Balkan Müslümanları: Bir Bariyer veya Radikalleşmenin için Köprü?

BALKAN MÜSLÜMANLAR: Bir BARİYER yoksa radikalleşme İÇİN BİR KÖPRÜ? EKONOMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ Friederich Ebert Vakfı'nın BULGAR DİPLOMATİK TOPLUM BALKAN İSLAM: Bir BARİYER yoksa radikalleşme İÇİN BİR KÖPRÜ? profesör. Iskra Baeva, Doktora BISER BANCHEV, Doktora BOBI BOBEV, Doktora PETER VODENSKI Lyubomir KYUCHUKOV, Doktora Lyubcho Neşkov Lyubcho TROHAROV Editör Lyubomir Kyuchukov, Doktora Sofya, 2018 ISBN…
daha

Balkan İslam: Bariyer veya bir köprü radikalleşme?

Balkan İslam: BARİYER VEYA EN radikalleşme? EKONOMİ KURUMU VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER "Friedrich Ebert" Bulgar Diplomatik Toplum Balkan İslam: BARİYER VEYA EN radikalleşme? Prof. Dr Iskra Baeva Dr BISSER Banchev Dr. BOBBY Bobev PETER Vodenska Dr Lyubomir Kyuchukova Lyubcho Neşkov Lyubcho Trohorov Editörler Dr. Lyubomir Kyuchukova Sofya, 2018…
daha

Konferans: Демотивираните българи – проблем или възможност?

В началото на ноември Институтът за икономика и международни отношения и фондация „Фридрих Еберт” представиха уникално по рода си изследване на тема „Демотивираните българи”. Изследването, осъществено от Изследователски център „Тренд“ по поръчка на фондация „Фридрих Еберт” по съвместния проект с Инситута за икономика и международни отношения показа много интересни данни за българските граждани, които не
daha

Пета конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“

Пета ежегодна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „България и Балканите: между амбициите за лидерство и абдикацията“, организирана от УНСС, İktisadi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IIMO), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (gevşek), се проведе в голямата конферентна зала на университета. В нея участваха учени, diplomatlar,…
daha

Recent Comments by ИИМО

No comments by ИИМО yet.