Recent Posts by Д-р Радослав Деянов

Brekzit: sonucu belirsiz politik dram

Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkışında etkilerini tartışmak (AB), açık değilse, ne olacak eğer vb fikri. Brekzit hiç gerçekleştirilecek, Sadece zor değil, ancak öngörülemeyen. Böyle bir durumda Daha rasyonel bu siyasi sürecin tamamlanması için çıkan fırsatları analiz etmektir, tarafından…
daha

Макро-регионална стратегия на Европейския съюз за Черноморието

От няколко години на международно неправителствено равнище се обсъжда възможността за разработване и осъществяване на макро‑регионална стратегия на ЕС за Черноморието[1], който термин символизира икономико-политическото пространство около Черно море. Последният международен форум на тази тема, наречен „Варна Форум 2.0“ под наслов „Да Разсъждаваме Заедно“, се състоя във варненския курорт Ревиера, Златните пясъци от 13 karşı 14 май 2017
daha

Истинската надпревара започва през октомври

Шансовете на г-жа Ирина Бокова да обедини предпочитанията на петте постоянни членки на Съвета за сигурност в ООНПремиерът Бойко Борисов заслужава поздравления за потвърждаването на 13 септември т.г. на г-жа Ирина Бокова за кандидат на България за Генерален секретар (ГС) на ООН. Той не се остави да бъде подведен от интензивната дезинформационна кампания, целяща да му
daha

България и Източна Европа разполагат със силни аргументи за дипломатическата игра в ООН. Успехът на Ирина Бокова може да се консолидира

Първото неофициално допитване относно предпочитанията на делегациите в Съвета за сигурност на ООН сложи началото на процеса на реално оценяване на «пригодността на кандидатите» за Генерален секретар (ГС). Резултатите от него потвърдиха това, което подсказваше утвърдената в течение на 70 години избирателна практика на ООН. Страните‑членки на Съвета явно предпочитат добре изградени професионални дипломати със
daha

Настъпателна международна кампания на българската дипломация за успех на кандидатурата на България за Генерален секретар на ООН

Правителството направи значима, национално-отговорна и далновидна стъпка с номинирането в Ню Йорк на г-жа Ирина Бокова за официалeн кандидат на България за следващ Генерален секретар (ГС) на ООН. Демонстрирана бе воля за приемственост на усилията на няколко български правителства. Основна заслуга за рационалното приключване на ненужно дългата подготовка за това решение е на примиера Бойко Борисов. Сега върху него и външния министър Даниел Митов ляга голямата лична отговорност да осигурят всички условия за успеха на изборната кампания на България.Дипломатическото
daha

Ирина Бокова е единственият ни избираем кандидат за шеф на ООН

Надеждите на Източна Европа за влиятелно място в сърцето на световната дипломация. Необходим е рационален и национално-отговорен подход към номинирането на избираема кандидатура на България за Генерален секретар на ООНСега цяла Източна Европа гледа към България. Ще подхраним ли надеждите на този „регион на ООН“ да заеме влиятелно място в сърцето на световната дипломация или
daha

Recent Comments by Д-р Радослав Деянов

No comments by Д-р Радослав Деянов yet.