Εκδηλώσεις

Συνέδριο «Γεωπολιτική των Βαλκανίων: περιοχή Front-ζώνη ή ρυθμιστικό - είναι ότι η επιλογή?«

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 Ιούνιος 2019 Ο κ., Δευτέρα, από 10:00 να 12:30 h. „София Хотел Балкан” зала „Сердика” 09:30 Εγγραφή και καφές 10:00 Откриване Хелене КОРТЛЕНДЕР, Διευθυντής για τη Βουλγαρία, Фондация „Фридрих Еберт” Любомир КЮЧУКОВ, Διευθυντής Yimou για 10:15 εισαγωγική δήλωση…
Повече

Брекзит: политическа драма с несигурен изход

Да се дискутират последиците от излизане на Великобритания от Европейския съюз (ΕΕ), когато е неясно какво точно ще стане и дали идеята за т.н. Брекзит въобще ще бъде реализирана, е не само трудно, но и непредвидимо. По-рационално в такава ситуация е да се анализират очертаващите се възможности за приключване на този политически процес, като се
Повече

μουσουλμάνοι των Βαλκανίων: Ένα εμπόδιο ή μια γέφυρα για τη ριζοσπαστικοποίηση?

Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων: Ένα εμπόδιο ή μια γέφυρα για τη ριζοσπαστικοποίηση? Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φρίντριχ Έμπερτ ΙΔΡΥΜΑ βουλγαρικές διπλωματικές ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΛΚΑΝ ΙΣΛΑΜ: Ένα εμπόδιο ή μια γέφυρα για τη ριζοσπαστικοποίηση? Καθ. ISKRA Baeva, PhD BISER BANCHEV, PhD BOBI BOBEV, PhD PETER VODENSKI LYUBOMIR KYUCHUKOV, PhD LYUBCHO NESHKOV LYUBCHO TROHAROV Editor Lyubomir Kyuchukov, PhD Sofia, 2018 ISBN…
Повече

Βαλκανικό Ισλάμ: бариера или мост за радикализацията?

Βαλκανικό Ισλάμ: ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ριζοσπαστικοποίηση? ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ «Φρίντριχ Έμπερτ» βουλγαρικά Διπλωματικές Κοινωνία των Βαλκανίων Ισλάμ: ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ριζοσπαστικοποίηση? Καθ.. д-р ИСКРА БАЕВА Д-р БИСЕР БАНЧЕВ Д-р БОБИ БОБЕВ ПЕТЪР ВОДЕНСКИ Д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЛЮБЧО НЕШКОВ ЛЮБЧО ТРОХАРОВ Под общата редакция на д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ София, 2018…
Повече

IIMO συμμετάσχουν στο περιφερειακό φόρουμ στην Αθήνα

Από 30 μπορεί να 1 юни в Атина се проведе Втората сесия на Форума за сътрудничество в региона на Балканите и на Черно море. Συμμετοχή στη σύνοδο πήρε επιτρόπους, Οι υπουργοί, πρεσβευτές, οι ηγέτες των επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 εισηγητής συζήτησε τα προβλήματα της περιοχής, ευκαιρίες για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της υποδομής,…
Повече

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета

Επί 15 Μάρτιος 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (SAIMO) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (SDK) към СУ „Св. Кл. Охридски“, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (χύμα)…
Повече