wydarzenia

Brekzit: dramat polityczny z niepewnym wyniku

W celu omówienia efektów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), gdy nie jest jasne, co się stanie, jeśli idea etc. Brekzit nigdy nie będzie realizowany, To nie jest tylko trudny, ale nieprzewidywalna. Bardziej racjonalne w takiej sytuacji jest analizowanie pojawiających się szans na zakończenie tego procesu politycznego, przez…
więcej

bałkańskich muzułmanów: Bariera lub mostu do radykalizacji?

BALKAN muzułmanie: Bariery albo pomost dla radykalizacji? Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych INSTYTUT Friedricha Eberta BUŁGARSKIE DYPLOMATYCZNA SOCIETY BALKAN ISLAM: Bariery albo pomost dla radykalizacji? prof. ISKRA Baeva, PhD BISER BANCHEV, PhD BOBI BOBEV, PhD PETER VODENSKI LYUBOMIR KYUCHUKOV, PhD LYUBCHO NESHKOV LYUBCHO TROHAROV Editor Lyubomir Kyuchukov, PhD Sofia, 2018 ISBN…
więcej

Balkan Islam: bariera lub pomost do radykalizacji?

Balkan Islam: Bariera lub MOST radykalizacja? Instytut Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych „Friedrich Ebert” bułgarski Diplomatic Society Balkan Islam: Bariera lub MOST radykalizacja? Prof. д-р ИСКРА БАЕВА Д-р БИСЕР БАНЧЕВ Д-р БОБИ БОБЕВ ПЕТЪР ВОДЕНСКИ Д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ ЛЮБЧО НЕШКОВ ЛЮБЧО ТРОХАРОВ Под общата редакция на д-р ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ София, 2018…
więcej

IIMO uczestniczyć w forum regionalnym w Atenach

Od 30 maja 1 юни в Атина се проведе Втората сесия на Форума за сътрудничество в региона на Балканите и на Черно море. Udział w sesji wzięli komisarzy, ministrowie, ambasadorzy, liderów biznesu, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Powyżej 70. Sprawozdawca omówił problemy regionu, możliwości poprawy łączności i infrastruktury,…
więcej

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета?„

Z 15 Marzec 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (СДК) към СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (НАМО)…
więcej