events

Kennis, groei, Jobs – бюджетът на ЕС за 2014-2020

De EU-begroting moet dienen als katalysator voor groei en werkgelegenheid in Europa, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 g. zal zich richten op de groei, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност
Meer

ProgrammeKnowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, GROEI, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 naar 13:00Sofia, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
Meer

Parijs of het beleid

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "Europese begroting: 2014-2020 Dhr.", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
Meer

Europese begroting aan 2020 g. – meer moderne toewijzingen, en nog veel meer uitdagingen aan de lidstaten

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства от европейския бюджет за 2014 - 2020 g. Брюксел предлага 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
Meer

Ivaylo Kalfin wordt de regering verzocht hoeveel geld je wilt verklaren uit de EU-begroting en wat het zal besteden

EU-middelen moeten stoppen met kijken als je geld, je nodig hebt om te besteden. По-важно е за какво да се харчат, заяви доладчикът на ЕП по дългосрочния бюджет на ЕС 2014 -2020 Ivaylo Kalfin. Евродепутатът участва в дискусията "Parijs of het beleid. Европейският бюджет 2014-2020 Dhr.", организирана в София днес. В дебата, посветен на
Meer

Глобалният свят и регионалното сътрудничество*

От Ленин към Ленън! Може ли да се окаже, че този преход най-точно отразява развитието на човешката история в продължение на столетие - от „пролетарския интернационализъм” към глобалния свят?Отминалият век премина под знака на изкристализирането, укрепването и превръщането в държавна доктрина на комунистическата идеолгия, а след това създаването на социалистическия лагер, оформянето на две противоборстващи
Meer