События

Знания, рост, Вакансии – бюджетът на ЕС за 2014-2020

Бюджет ЕС должен послужить катализатором для роста и рабочих мест в Европе, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 г. будет направлена ​​на увеличение, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност
более

ProgrammeKnowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, GROWTH, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 к 13:00София, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
более

Наличный или политики

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "Бюджет ЕС: 2014-2020 г.", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
более

Европейский бюджет 2020 г. – более современные ассигнования, а более сложные задачи для государств-членов

Европейская комиссия устанавливает новые условия для выделения средств из бюджета ЕС для 2014 - 2020 г. Брюссель предлагает 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
более

Ивайло Калфин призвал правительство объявить, сколько денег вы хотите из бюджета ЕС и что она будет тратить

Средства ЕС должны перестать смотреть, как деньги, Вы должны провести. Более важным является то, что потратить, сказал doladchikat EP на долгосрочный бюджет ЕС 2014 -2020 Ивайло Калфин. Минприроды приняли участие в обсуждении "Наличный или политики. Европейский бюджет 2014-2020 г.", организовал в Софии сегодня. C. Дебаты, посветен на
более

Глобалният свят и регионалното сътрудничество*

От Ленин към Ленън! Може ли да се окаже, че този преход най-точно отразява развитието на човешката история в продължение на столетие - от „пролетарския интернационализъм” към глобалния свят?Отминалият век премина под знака на изкристализирането, укрепването и превръщането в държавна доктрина на комунистическата идеолгия, а след това създаването на социалистическия лагер, оформянето на две противоборстващи
более