Dogodki

Knowledge, growth, Jobs – бюджетът на ЕС за 2014-2020

Proračun EU bi moral služiti kot katalizator za rast in delovna mesta v Evropi, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 g. se bo osredotočil na rast, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност
Повече

ProgrammeKnowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, GROWTH, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 v 13:00Sofija, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
Повече

Denarna sredstva ali politik

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "European budget: 2014-2020 G.", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
Повече

Evropski proračun za 2020 g. – več sodobnih sredstva, in še več izzivov za države članice

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства от европейския бюджет за 2014 - 2020 g. Брюксел предлага 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
Повече

Ivaylo Kalfin pozvala vlado, naj ugotovi, koliko denarja želite iz proračuna EU, in kaj bo to porabili

Sredstva EU bi prenehali videti kot denar, morate porabiti. По-важно е за какво да се харчат, заяви доладчикът на ЕП по дългосрочния бюджет на ЕС 2014 -2020 Ivaylo Kalfin. Евродепутатът участва в дискусията "Denarna sredstva ali politik. Европейският бюджет 2014-2020 G.", организирана в София днес. Razprava C., посветен на
Повече

Глобалният свят и регионалното сътрудничество*

От Ленин към Ленън! Може ли да се окаже, че този преход най-точно отразява развитието на човешката история в продължение на столетие - от „пролетарския интернационализъм” към глобалния свят?Отминалият век премина под знака на изкристализирането, укрепването и превръщането в държавна доктрина на комунистическата идеолгия, а след това създаването на социалистическия лагер, оформянето на две противоборстващи
Повече