Etkinlikler

Bilgi, büyüme, İşler – бюджетът на ЕС за 2014-2020

AB bütçe Avrupa'da büyüme ve istihdam için bir katalizör olarak hizmet etmelidir, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 g. büyümeye odaklanacaktır, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност
daha

ProgrammeKnowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, BÜYÜME, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 karşı 13:00Sofya, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
daha

Nakit veya politikaları

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "Avrupa bütçesi: 2014-2020 Bay", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
daha

Avrupa bütçe 2020 g. – daha modern tahsisleri ve üye devletler için daha fazla zorluklar

Avrupa Komisyonu AB bütçesinden fon tahsisi için yeni şartlar setleri 2014 - 2020 g. Брюксел предлага 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
daha

Глобалният свят и регионалното сътрудничество*

От Ленин към Ленън! Може ли да се окаже, че този преход най-точно отразява развитието на човешката история в продължение на столетие - от „пролетарския интернационализъм” към глобалния свят?Отминалият век премина под знака на изкристализирането, укрепването и превръщането в държавна доктрина на комунистическата идеолгия, а след това създаването на социалистическия лагер, оформянето на две противоборстващи
daha