evenimente

Русия или ЕС: дилемното мислене носи конфронтация*

През последното десетилетие в политическите процеси на европейския континент се оформи една ясно формулирана дилемност – ЕС или Русия. altfel: съвместими ли са членството в ЕС и НАТО с позитивни двустранни отношения с Русия? Този въпрос до голяма степен доминира политическата динамика в Европа поне в два аспекта: като идеологическа концепция и като практическа
mai mult

Българо-турските отношения: eднопосочно ли е движението?*

Могат ли двустранните отношения да бъдат едностранни? При цялата видима безсмисленост на този въпрос, отговорът може да бъде и „да”. При това на базата на съвсем конкретни примери. Особено когато става дума за определени етапи от българо-турските междудържавни отношения напоследък. За съжаление нерядко през този период както динамиката, така и дневният ред на двустранните отношения
mai mult

Balcanii de Vest și președinția bulgară a Consiliului UE: ceea ce ne așteptăm să se schimbe?

Principala prioritate a politicii externe a președinției bulgare a Consiliului UE, și anume aderarea Balcanilor de Vest la Uniunea Europeană, Acesta a fost subiectul logic de discuție al unsprezecelea ciclu consecutiv de dezbatere de experți închise „Bulgaria și vecinii săi“, organizat de Institutul pentru Economie și Relații Internaționale și Institutul de Studii balcanice cu Centrul pentru Studii trace, BAS, провела се
mai mult

Conferință: Demotivat bulgari - o problemă sau oportunitate?

La începutul lunii noiembrie, Institutul de Economie și Relații Internaționale și „Friedrich Ebert“, a prezentat studiu unic pe „bulgari demotivat“. studiul, Cercetările efectuate de „Trend“ Centrul în numele „Friedrich Ebert“, un proiect comun al Institutului de Economie și Relații Internaționale a arătat date foarte interesante pentru cetățenii bulgari, които не
mai mult

Сценарий № 3 – рамката на Сценарий № 6*

Третият сценарий на Юнкер „Които искат повече, правят повече” или иначе казано „Европа на различните скорости” на практика е рамката на Сценарий № 6, și anume. това е основата на този непредставен в „Бялата книга” вариант, по който, макар и в модифициран вид с някои корекции и допълнения, включително и от другите сценарии, ще се развива
mai mult

За членство в Еврозоната е необходима сериозна подготовка*

Европейският съюз ще се промени значително. Както като съдържание, така и като форма. Този процес ще стане особено видим през есента, след парламентарните избори в Германия и ще бъде катализиран от процеса на преговори за напускане на съюза от Великобритания.Промените ще целят отговор на няколко основни предизвикателства, с които ЕС досега не се справя убедително.
mai mult