δημοσίευση

Вътрешната политика като външна (и обратното)

Μπορείτε να ωθήσει ένα άθλιο μήλο ως πρώτο ποιότητα των εμπορευμάτων. Може би точно така формулират помежду си целите на външната ни политика българските дипломати, призвани да я осъществяват.И имат известно право. Στο βαθμό που η εξωτερική πολιτική, ιδίως υπό το πρίσμα της ένταξης στην ΕΕ, είναι εντελώς μία συνάρτηση της εσωτερικής ανάπτυξης της χώρας. Включително и на
Повече

Цената на правото

В дъното на цялата история се оказва Тринидад и Тобаго. Когато през 1989 g. островната държава повдига пред Общото събрание на ООН отдавна потъналия в забрава въпрос за създаване на международен наказателен съд, тя е водена от идеята за решаването на един доста тесен като съдържание въпрос, какъвто е трафика на наркотици. Това предложение обаче
Повече

Един Ирак, два Ирака …

Можеше ли да няма Ирак? Отговорът е еднозначен и, за съжаление, негативен.Иракската криза е логично следствие от развитието на света през последните години. Προκαλείται από το γεγονός, Θ. e Σαντάμ stanal σε Λος ή σε κίνδυνο. Είναι ακόμα το ίδιο. Ό, τι ήταν όταν καταστρέφουν σωματικά τους αντιπάλους τους (κυρίως κομμουνιστές) в началото на своето
Повече