Avrupa tartışması

Дебатът за Европа – българската позиция (програма и участници)

Институт за икономика и международни отношенияАкадемия за лидерствоКръгла масаДЕБАТЪТ ЗА ЕВРОПА – БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯхотел „Белчин гардън”, с. Белчин баня20 януари 2013 г.Теми:Кризата в ЕС – „финансова”, „дългова”, „икономическа”, „социална”, „политическа” или друга?Сценарии: интеграция и/или фрагментация?Преформатиране или преформулиране на европейския проект?Европа в глобализиращия се свят – „залезът на Европа”?Рискове и шансове пред България и регионаПрограма10:30 Пристигане
daha