Στα Βαλκάνια 21 αιώνας – Βουλγαρικά ματιά

Шеста младежка кръгла: „Българското председателство и Западните Балкани: колко голяма е крачката от етикета до приоритета

Επί 15 Μάρτιος 2018 g. за шеста година в рамките на дебата „Балканите в XXI век - българският поглед“ Студентската асоциация за изследване на международните отношения (SAIMO) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (SDK) към СУ „Св. Кл. Охридски“, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων (IIMO), Националната асоциация за международни отношения (χύμα)…
Повече

Πέντε συνέδριο με θέμα «Βαλκάνια στον ΧΧΙ αιώνα - βουλγαρικό ματιά»

Πέμπτο ετήσιο συνέδριο με θέμα «Βαλκάνια στον ΧΧΙ αιώνα - βουλγαρικά τα μάτια» στο «Βουλγαρία και τα Βαλκάνια: μεταξύ των φιλοδοξιών για την ηγεσία και την παραίτηση », διοργανώνεται από την Παγκόσμια Οικονομία, Ινστιτούτο Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων (IIMO), Βουλγαρικό Διπλωματικό Κοινωνία (BDD) και η Εθνική Ένωση Διεθνών Σχέσεων (χύμα), Το πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του πανεπιστημίου. Την ημερίδα παρακολούθησαν επιστήμονες, διπλωμάτες,…
Повече

Πρόγραμμα – Η Βουλγαρία και τα Βαλκάνια: Μεταξύ φιλοδοξίες liderdstvo και παραίτηση

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ: МЕЖДУ АМБИЦИИТЕ ЗА ЛИДЕРСТВО И АБДИКАЦИЯТАПРОГРАМА5 април 2017 Ο κ., сряда, από 10:00 να 13:00 ч.Университет за национално и световно стопанство, Голяма конферентна залаВ рамките на дебата ще се търсят полетата за генериране на активна българска външна политика в отговор на следните въпроси:Процеси и рискове Нестабилност по всички азимути – на Балканите ли
Повече

Пета ежегодна младежка кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед”

За пета поредна година Студентската асоциация за изследване на международните отношения (SAIMO) и Студентският дипломатически клуб (SDK), със съдействието на УНСС, Βουλγαρικό Διπλωματικό Κοινωνία (BDD), Ινστιτούτο Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων (IIMO) και η Εθνική Ένωση Διεθνών Σχέσεων (χύμα), организираха младежка кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед”. Темата на петото издание бе
Повече

Ситуацията на Балканите – шанс или заплаха за България?

Изабела Лазова, Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας, победител в Младежката кръгла маса „България и Балканите: между амбициите за лидерство и абдикацията”С настъпването на XXI в. станахме свидетели на все по-динамичните процеси, които протичат в световен мащаб. Процеси, които стимулирани от глобализацията, са в състояние да променят средата около нас за изключително кратко време. След
Повече

Политическата криза в Република Македония като фактор за нестабилността на Балканите

Мартин Чорбаджийски, Софийски университет „Св. Kliment Ohridski ", презентация, класирана на второ място на Младежката кръгла маса „България и Балканите: между амбициите за лидерство и абдикацията” „Според преброяването преди 100 χρόνια, македонски народ не съществува“.[1] Автор на тази провокация е лидерът на албанското коалиционно движение „Алианс на албанците“ д-р Зинедин Села. Освен чисто политическият елемент в изказването,…
Повече