Die Bekämpfung der Armut in Bulgarien

Дискусия и представяне на проекта “Die Bekämpfung der Armut in Bulgarien: Makroökonomie, Steuerpolitik, Humankapital, Europäische Integration "

[dropshadowbox]Zusätzliche Materialien: Програма и снимки Изследването в PDF Презентация [/dropshadowbox] Бедността е централен проблем на социално-икономическото развитие на България. Това е така, защото поначало повишаването на благосъстоянието е цел на всяка отговорна икономическа политика, а България е най-бедната страна в ЕС. Бедността е в основата на катастрофалните демографски тенденции, заплашващи съществуването на българския етнос и
mehr