Bestrijding van armoede in Bulgarije

Дискусия и представяне на проекта “Bestrijding van armoede in Bulgarije: macro-economie, begrotingsbeleid, human capital, Europese integratie "

[dropshadowbox]Extra materialen: Програма и снимки Изследването в PDF Презентация [/dropshadowbox] Бедността е централен проблем на социално-икономическото развитие на България. Това е така, защото поначало повишаването на благосъстоянието е цел на всяка отговорна икономическа политика, а България е най-бедната страна в ЕС. Бедността е в основата на катастрофалните демографски тенденции, заплашващи съществуването на българския етнос и
Meer