Walka z ubóstwem w Bułgarii

Дискусия и представяне на проекта “Walka z ubóstwem w Bułgarii: makroekonomia, polityka fiskalna, kapitał ludzki, Integracja europejska "

[dropshadowbox]Dodatkowe materiały: Програма и снимки Изследването в PDF Презентация [/dropshadowbox] Бедността е централен проблем на социално-икономическото развитие на България. Това е така, защото поначало повишаването на благосъстоянието е цел на всяка отговорна икономическа политика, а България е най-бедната страна в ЕС. Бедността е в основата на катастрофалните демографски тенденции, заплашващи съществуването на българския етнос и
więcej