Bulgaristan'da yoksullukla mücadelede

Дискусия и представяне на проекта “Bulgaristan'da yoksullukla mücadelede: genel ekonomi, maliye politikası, beşeri sermaye, Avrupa entegrasyonu "

[dropshadowbox]Ek malzemeler: Програма и снимки Изследването в PDF Презентация [/dropshadowbox] Бедността е централен проблем на социално-икономическото развитие на България. Това е така, защото поначало повишаването на благосъстоянието е цел на всяка отговорна икономическа политика, а България е най-бедната страна в ЕС. Бедността е в основата на катастрофалните демографски тенденции, заплашващи съществуването на българския етнос и
daha