България и еврофондовете

КРЪГЛА МАСА “РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.”

София, 22 февруари 2013 г. Темата Програма PDF Program EN PDF Изказвания Заключителната, пета кръгла маса от цикъла дискусии, посветен на Многогодишната финансова равка на ЕС (МФР) за периода 2014-2020 г., организирани от Института за икономика и международни отношения и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, бе посветена на европейското финансиране за развитието на…
Повече

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСАТематаПрограма PDFProgram PDF"СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г." Пловдив, 18 януари 2013 г. Ръководители и представители на над 50 браншови организации от селското стопанство, експерти, аграикономиски, представители на неправителствени организации и журналисти дискутираха със съдокладчика на Европейския парламент по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. Ивайло Калфин и…
Повече

Брюксел слага защита на парите за наука и иновации

Eвропейската комисия ще настоява парите от структурните фондове да не се харчат само за инфраструктура, но също и за наука и иновации. Да, това е по-трудно, отколкото да се правят магистрали, но е важно за България да инвестира в растежа и създаването на работни места.Това заяви Волфганг Бурчер, зам.-директор „Изследвания и иновации“ в Европейската комисия…
Повече

„Хоризонт 2020“ – парите за наука и иновации

Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С бюджет от 80 млрд.евро (в предложението на ЕК) за периода 2014 - 2020 г. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.Новото: - Един инструмент обединява три досегашни програми…
Повече

Европейски бюджет 2014-2020: Знания, растеж, заетост

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората. Разходите през периода 2014-2020 г. ще бъдат фокусирани върху растежа, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез…
Повече