Η Βουλγαρία και κοινοτικά κονδύλια

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ περιφέρεια της Βουλγαρίας. Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-2020 Ζ.”

Σοφία, 22 Φεβρουάριος 2013 g. Темата Програма PDF Program EN PDF Изказвания Заключителната, пета кръгла маса от цикъла дискусии, посветен на Многогодишната финансова равка на ЕС (МФР) σε περίοδο 2014-2020 Ο κ., организирани от Института за икономика и международни отношения и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, бе посветена на европейското финансиране за развитието на
Повече

Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-20202 Ο κ.: Селското стпонаство – Προβλήματα και Λύσεις

КРЪГЛА МАСАТематаПрограма PDFProgram PDF"ΓΕΩΡΓΙΑ - Προβλήματα και Λύσεις? Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-2020 Ζ." Пловдив, 18 Ιανουάριος 2013 g. Οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι των περισσότερων από 50 επαγγελματικές οργανώσεις της γεωργίας, εμπειρογνώμονες, agraikonomiski, Εκπροσώπους των ΜΚΟ και οι δημοσιογράφοι συζήτησαν με τον συν-εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 g. Ивайло Калфин и
Повече

Βρυξέλλες βάζει την προστασία των χρημάτων για την επιστήμη και την καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιμείνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν θα πρέπει να δαπανηθούν μόνο για τις υποδομές, αλλά και για την επιστήμη και την καινοτομία. Ναί, Είναι πιο δύσκολο, από ό, τι σε αυτοκινητόδρομους, но е важно за България да инвестира в растежа и създаването на работни места.Това заяви Волфганг Бурчер, зам.-директор „Изследвания и иновации“ в Европейската комисия
Повече

«Ορίζοντας 2020» - χρήματα για την επιστήμη και την καινοτομία

Ορίζοντας 2020 "είναι ένα νέο πρόγραμμα, φέρνοντας μαζί τα υπάρχοντα προγράμματα και τα μέσα, τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών. Με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ (στην πρόταση) σε περίοδο 2014 - 2020 g. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.Новото: - Един инструмент обединява три досегашни програми
Повече

Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-2020: Γνώση, ανάπτυξη, Θέσεις εργασίας

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, κυρίως ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπους και δεξιότητες. Έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020 g. θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез
Повече