Bulharsko a EÚ fondy

Okrúhly stôl “VÝVOJ bulharských REGIÓNU. Európsky rozpočet 2014-2020 G.”

Sofia, 22 Február 2013 g. Темата Програма PDF Program EN PDF Изказвания Заключителната, Piaty okrúhly stôl cyklu, venovaná viacročného finančného ravka EÚ (МФР) po dobu 2014-2020 Pán, organizuje Inštitút pre ekonomiku a medzinárodné vzťahy a bulharská socialistická delegácie v Európskom parlamente, бе посветена на европейското финансиране за развитието на
viac

Európsky rozpočet 2014-20202 Pán: Селското стпонаство – Problémy a ich riešenie

КРЪГЛА МАСАТематаПрограма PDFProgram PDF"POĽNOHOSPODÁRSTVO - Problémy a ich riešenie? Európsky rozpočet 2014-2020 G." Plovdiv, 18 január 2013 g. Vodcovia a zástupcovia viac než 50 profesijné organizácie poľnohospodárstva, odborníci, agraikonomiski, Zástupcov mimovládnych organizácií a novinári diskutovali s spoluspravodajkyňa Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014-2020 g. Ивайло Калфин и
viac

Brusel dá chrániť peniaze na vedu a inovácie

Eвропейската комисия ще настоява парите от структурните фондове да не се харчат само за инфраструктура, но също и за наука и иновации. Да, това е по-трудно, отколкото да се правят магистрали, но е важно за България да инвестира в растежа и създаването на работни места.Това заяви Волфганг Бурчер, зам.-директор „Изследвания и иновации“ в Европейската комисия
viac

"Horizont 2020" - peniaze pre vedu a inovácie

Horizont 2020 "je nový program, spája existujúce programy a nástroje, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С бюджет от 80 млрд.евро (в предложението на ЕК) po dobu 2014 - 2020 g. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.Новото: - Един инструмент обединява три досегашни програми
viac

Európsky rozpočet 2014-2020: Znalosť, rast, Jobs

Rozpočet EÚ by mal slúžiť ako katalyzátor pre rast a zamestnanosť v Európe, najmä prostredníctvom podpory investícií do ľudí a ich schopností. Náklady za obdobie 2014-2020 g. sa zameria na rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v súlade so stratégiou "Európa 2020". Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез
viac