Bulgarien och EU-medel

RUNDABORDSKONFERENSEN “UTVECKLING AV BULGARIAN REGION. EU: s budget 2014-2020 G.”

Sofia, 22 Februari 2013 g. Ämne Program PDF Program EN PDF Final Tal, femte roundtablediskussion av cykeln, tillägnad den fleråriga budgetramen ravka EU (МФР) över en period 2014-2020 Mr, anordnas av Institutet för ekonomi och internationella relationer och den bulgariska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, бе посветена на европейското финансиране за развитието на
mer

EU: s budget 2014-20202 Mr: Селското стпонаство – Problem och lösningar

КРЪГЛА МАСАТематаПрограма PDFProgram PDF"JORDBRUK - Problem och lösningar? EU: s budget 2014-2020 G." Plovdiv, 18 Januari 2013 g. Ledare och representanter för mer än 50 yrkesorganisationer för jordbruket, experter, agraikonomiski, NGO-företrädare och journalister diskuteras med medföredragande av Europaparlamentet om den fleråriga budgetramen för perioden 2014-2020 g. Ивайло Калфин и
mer

Lantbruk – Problem och lösningar?

Framtiden för den nya gemensamma jordbrukspolitiken under perioden 2014-2020-året, subsidiite, jordbruksmarknaderna och investeringar i jordbruket (Mer…)
mer

Bryssel sätter skydda pengar för vetenskap och innovation

Europeiska kommissionen kommer att insistera på att strukturfonderna inte ska spenderas på infrastruktur, men också för vetenskap och innovation. Ja, Det är svårare, än att göra motorvägar, но е важно за България да инвестира в растежа и създаването на работни места.Това заяви Волфганг Бурчер, зам.-директор „Изследвания и иновации“ в Европейската комисия
mer

"Horisont 2020" - pengar för vetenskap och innovation

Horisont 2020 "är ett nytt program, sammanför befintliga program och instrument, finansiering av forskning och utveckling av ny teknik. Med en budget på 80 miljard (i EG-förslag) över en period 2014 - 2020 g. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС.Новото: - Един инструмент обединява три досегашни програми
mer

EU: s budget 2014-2020: Kunskap, tillväxt, Jobb

EU: s budget bör fungera som en katalysator för tillväxt och arbetstillfällen i Europa, särskilt genom att uppmuntra investeringar i människor och kompetens. Kostnaderna under perioden 2014-2020 g. kommer att fokusera på tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft i linje med strategin "Europa 2020". Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез
mer