Bulgaria and EU funds

Knowledge, growth, Jobs – EU budget 2014-2020

The EU budget should serve as a catalyst for growth and jobs in Europe, especially by encouraging investment in production and qualification of horata.Razhodite during 2014-2020 g. will focus on growth, employment and competitiveness in line with the strategy "Europe 2020" .These targets of the Union will be supported by functions "Competitiveness…
more

Programme – Knowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, GROWTH, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 to 13:00Sofia, Hilton Hotel, hall "Musala" 9:30 Registration of the participants10:00 Opening of
more

Paris or policy

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "European budget: 2014-2020 Mr.", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата
more

European budget to 2020 g. – more modern allocations, and more challenges to member states

European Commission sets new conditions for allocation of funds from the EU budget 2014 – 2020 g. Bryuksel offering 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
more