Лявото отвъд етикета

Президентски избори 2016: Предизвикателствата пред левицата

Тематична рамка на дисксусията: Президентски избори и референдуми. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология – има ли място за националните интереси? Президентската институция – модел и перспективи на развитие Типажът на президентския кандидат – обществени очаквания: идейни, политически, личностни качества…
Повече

Предизвикателствата пред България – отговорите на левицата

Тематична рамка на дисксусията: Европа и светът – рискове и опасности пред страната. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас днес? Леви идеи, послания, политики или (полу)леви (полу)алтернативи? Президентски избори и обществени настроения -възможна ли е обща кандидатура на левицата? Диалог и взаимодействие вляво -…
Повече

Лявото отвъд етикета – Конференция

Означава ли глобализацията „залез” на националната държава и крах на идеологиите? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, безработицата, пандемиите по света? Възможно ли е решение на новите проблеми със стари инструменти? Какъв е левият отговор на национализма, екстремизма, популизма, ксенофобията? Кризите на лявото – кризи на идеите, на…
Повече

Социалното неравенство – политики на противодействие

Тематична рамка на дисксусията: Лявата алтернатива - накъде след 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” - чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред новите леви политики: национално-глобално, държава-пазар, наемен труд-капитал Икономически и социални проблеми и противоречия в европейските интеграционни политики Какво означава да бъдеш антикапиталист днес? Модератор: Любомир…
Повече

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Тематична рамка на дисксусията: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция на кризата или новото/бъдещото ляво на Европа? Традиционното и радикалното ляво в Европа – взаимодействие или съперничество? Пост-тоталитарният синдром на източноевропейската левица Бъдещето на лявото: неолиберализмът,…
Повече

Накъде върви левицата в България

Тематична рамка на дисксусията: Победители и победени - уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България и алтернатива ли е по-лявото? Кризите на лявото - криза на идеите, криза на представителството или и двете, или нещо друго... ? Я, колко много…
Повече