Категория: Лявото отвъд етикета

Президентски избори 2016: Предизвикателствата пред левицата

Тематична рамка на дисксусията: Президентски избори и референдуми. Залогът на изборите – формалност или политически вододел? Геополитическата дилема – реалност или сюжет за вътрешна употреба? Президентски избори и идеология –…

Предизвикателствата пред България – отговорите на левицата

Тематична рамка на дисксусията: Европа и светът – рискове и опасности пред страната. Накъде върви България? Дневният ред на левицата и властта –има ли място за лява алтернатива у нас…

Лявото отвъд етикета – Конференция

Означава ли глобализацията „залез” на националната държава и крах на идеологиите? Глобализират ли се и социалните проблеми и има ли национални отговори на бедността, безработицата, пандемиите по света? Възможно ли…

Социалното неравенство – политики на противодействие

Тематична рамка на дисксусията: Лявата алтернатива – накъде след 25 години преход и господство на неолибералния модел? Проблемът за „социалната база” – чии интереси защитава левицата? Граници и предизвикателства пред…

(Пост)социалдемократическият отговор на неолиберализма?

Тематична рамка на дисксусията: Новите политически процеси и тенденции в Европа: радикалната левица (СИРИЗА, ПОДЕМОС и др.), новите социални движения срещу ксенофобията и десния популизъм Радикалното ляво – екстремна реакция…

Накъде върви левицата в България

Тематична рамка на дисксусията: Победители и победени – уроците от изборите. (алтернативни прочити на изборния резултат.) Парадокси вляво: Защо лява България не гласува ляво? Ляво ли е лявото в България…