Категория: Споразумение за партньорство България-ЕС

Кръгла маса „Управлението на еврофондовете – към ефективни решения? Споразумение за партньорство България – ЕК 2014 – 2020

ДИСКУСИИТЕ Допълнителна Информация: Презентация на Д-р М. Ангелова – главен секретар, АИКБ Презентация на Атанас Папаризов Позиция на BCCI в PDF Програмата в PDF Галерия Видео Делегацията на българските социалсти в Европейския…

Кръгла маса: ЕС фондовете – партньорство за растеж?

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЪЛГАРИЯ-ЕК 2014-2020 Г.“ Кръгла маса Програма PDF Program PDF Изказвания ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г. София, 14 юни 2013 г.