Consortium Agreement EU-Bulgaria

Кръгла маса „Управлението на еврофондовете – към ефективни решения? Споразумение за партньорство България – ЕК 2014 - 2020

ДИСКУСИИТЕ Допълнителна Информация: Презентация на Д-р М. Ангелова – главен секретар, АИКБ Презентация на Атанас Папаризов Позиция на BCCI в PDF Програмата в PDF Галерия Видео Делегацията на българските социалсти в Европейския парламент, съвместно с Института за икономика и международни отношения и Фондация „Солидарно общество” организират цикъл дискусии под общото название „Споразумение за партньорство България – ЕК
magis

Circum mensam: EU pecunia – In societate auctus?

CONSORTIUM Bulgaria-EC CONSENSUS 2014-2020 G." Кръгла маса Програма PDF Program PDF Изказвания ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ? European budget 2014-2020 T. Sofia, 14 June 2013 g. (magis…)
magis