Категория: Varna Forum „Thinking Together“

Макро-регионална стратегия на Европейския съюз за Черноморието

От няколко години на международно неправителствено равнище се обсъжда възможността за разработване и осъществяване на макро‑регионална стратегия на ЕС за Черноморието[1], който термин символизира икономико-политическото пространство около Черно море. Последният…

Keynote Statement – Varna Forum 2.0: „The Black Sea: confrontation or cooperation“

Michael Christides, Secretary-General, Permanent International Secretariat (PERMIS) of        the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Organisation Ladies and Gentlemen, I wish to thank the organizers, the Friedrich-Ebert-Stiftung and my old friend,…