Икономика

Социално-икономическо развитие на България през 2003 г.

УВОД И МЕТОДОЛОГИЯ (Г. Ганчев)              Настоящата разработка е първата, подготвена от Института по икономика и международни отношения. Намеренията на колектива са подобен анализ да стане традиционен и да покрива по-широк кръг проблеми на социално-икономическото развитие на България.             Основното впечатление, което оставя социално-икономическото развитие на България през 2003 г., е дезинтеграцията - развитието на…
Повече

Присъединяването към ЕС – задача на вътрешната политика

Амплитудата на колебание в българските евронастроения през последните дни е изключително голяма. Първо дойде предупреждението на външния министър, че някои народи не желаят приемането на България в ЕС. То бе предизвикано както от разговорите на Паси с отговорни представители на страните-членки, така и от информациите за искането за временно прекратяване на преговорите с Румъния от…
Повече