economie

Какво пречи на растежа в България?

Положителният факт, който се наблюдава в страните от Централна и Източна Европа след глобалната финансово-икономически криза, е възстановяването на икономическия рестеж и известно стабилизиране на финансовите системи. Растежът обаче е значително по-нисък в сравнение с предкризисния период, като се запазват потенциално опасни финансови напрежения. В тази ситуация вероятността държавите от нашия регион да настигнат по
mai mult

Privire de ansamblu asupra geopolitică – aprilie 2016

Светът живее до голяма степен с ритъма на американските първични избори, на чийто фон отиващият си президент Обама се опитва да дооформи политическото си наследство в условията на времеви дефицит. За Европа април бе месецът на рязкото намаляване притока на мигранти от Близкия изток в резултат на реалполитическия подход на Меркел и Брюксел. Връхната точка
mai mult

Реформата на висшето образование: как би трябвало да изглежда?

Поредната реформа във висшето образование е в ход. Идеята е парите, които държавата насочва към държавните университети да отговарят в по-голяма степен на търсенето на пазара на труда. В случая удърът е насочен към икономическите и юридическите специалности. Твърди се, че има прекалено много икономисти и юристи, които са без работа, докато има търсене на
mai mult

Нагласите към бежанците в България: страхове, dar nu și ura

Резултати от проучване на общественото мнение в България за бежанската криза и анализ на политиката и мерките на страната за справяне с проблемаКонтекстътВоенните конфликти в Близкия изток и Северна Африка през последните няколко години породиха огромна бежанска вълна, насочена към Стария континент. Европейският съюз се оказа изправен не само пред неочаквана миграционна криза, но и
mai mult

Energie și politică - vă va scufunda proiecte de gaze în Marea Neagră?*

Pre Vreau să-mi cer scuze dacă stilul meu directă de exprimare nu este scorul, която са свикнали да слушат дипломатите.Заглавието на темата би могло да бъде и по-разширено: Cum de a economisi securitatea energetică a se scufunda?Răspunsul scurt ar fi: като не наблюдаваме пасивно реализирането на баланса на геополитическите интереси в региона на Черно море.Да започнем
mai mult

Спасяването поединичнообщо дело?

Логичното е на път да се случи. Обръчът се затяга: на мигрантите – около Европа, на отговорностите – около България.Къде започва Европа? Според Унгария, Чехия и Словакия – на българо-гръцката и македонско-гръцката граница. Щеше да звучи ласкателно, ако не прозираше определен интерес. Според идеята (наречена „европейски план Б”), България и Република Македония трябва да поемат
mai mult