vidaus politika

Реваншът на идеологиите?

Всинца ли са маскари? Или защо политиците в предизборна ситуация обещават много, а когато дойдат на власт изпълняват малко? И защо предизборните обещания си приличат толкова, че ако не е указано чии са, човек не може да отличи отделните партии?Тези въпроси присъстват в политическото ни ежедневие и определено имат своя резон. Близостта или дори идентичността
daugiau

(Без)страшният съд?

Ако се търсят политически импликации в решението на съда за отстраняването на Софиянски, то верният въпрос е не “Защо сега?", а “Защо чак сега?". Не толкова по отношение на конкретния случай, а с оглед на обичайната практика политиците да ги разследват едва след като паднат от власт.Отговорът също е достатъчно очебиен: защото в резултат на
daugiau

За Симеон, партията и правителството

Елементарната логика сочи, че последната година от управлението на всяко правителство трябва да бъде времето на политическата жътва – когато непопулярните мерки са вече забравени, а положителният ефект от управленската стратегия е достигнал до всяка електорална единица. Време, когато се готви плавния преход към нов управленски мандат. Едноцифреният процент избирателна подкрепа за НДСВ обаче едва
daugiau

Социално-икономическо развитие на България през 2003 g.

УВОД И МЕТОДОЛОГИЯ (D. Ганчев) Настоящата разработка е първата, подготвена от Института по икономика и международни отношения. Намеренията на колектива са подобен анализ да стане традиционен и да покрива по-широк кръг проблеми на социално-икономическото развитие на България. Основното впечатление, което оставя социално-икономическото развитие на България през 2003 P, е дезинтеграцията - развитието на
daugiau

За двуполюсния модел и самотната левица

Двуполюсният модел е разрушен. Левицата е самотна, няма партньори и не може да управлява. Това са двете най-усърдно разпространявани тези в политическото пространство напоследък. Това само по себе си обаче не ги прави й най-достоверните.Проблемът не е в двата полюса ...Двуполюсният модел не е българско изобретение. Европейската политическа традиция достатъчно точно дефинира лявото и дясното
daugiau

Вотът – начин на употреба

На пръв поглед този вот на недоверие е рутинен и конюктурен. И очаквано неуспешен. В неговото отиграване обаче твърде интересно се преплитат традиционните подходи с новите политически тенденции, които ще са определящи за следващите парламентарни избори.Както винаги и това правителство зае позиция за кръгова отбрана. Всяко правителство строи своя първи защитен рубеж върху отказа на
daugiau