Polityka wewnętrzna

liczba scenariusz 3 – № tłem 6*

Trzeci Juncker scenariusz „Chcąc więcej, zrobić więcej „lub inaczej” multi-speed Europa „jest rzeczywiście zasłona № 6, czyli. jest to podstawa tego reprezentowani w opcji „Białej Księdze”, że, aczkolwiek w innej postaci z pewnymi poprawkami i dodatkami, łącznie z innymi scenariuszami, opracuje…
więcej

Do członkostwa w strefie euro jest wymagane poważne przygotowania *

Unia Europejska będzie znacząco zmienić. zarówno treść, i w postaci. Proces ten jest szczególnie widoczny na jesieni, po wyborach parlamentarnych w Niemczech i zostaną katalizowane przez proces negocjacji do opuszczenia unii Velikobritaniya.Promenite będą miały na celu odpowiedzieć na kilka kluczowych wyzwań, z którymi UE nie radzą sobie przekonująco.…
więcej

Information Note: Cooperation Projects in the Black Sea Region

Information Note: Cooperation Projects in the Black Sea Region(Supplement to the Discussion Facilitation Paper)ja. Completed ProjectsA. Cross-Border Cooperation (CBC): „Black Sea Basin 2007 -2013“ Programme”Priority 1: Encouraging economic and social development based on combined resourcesBlack Sea Tradenet (BST) - Kropka 2011 -2012 Period: 2011 - 2012Participats: Rumunia, Bułgaria, Grecja, Armenia, TurkeyObjective: To contribute to increasing
więcej

Крачката от страха до омразата

Страхове, но не омраза. Това показа социологическото изследване за нагласите на българите спрямо мигрантите, проведено преди осем месеца по поръчка на Института за икономика и международни отношения и фондация „Фридрих Еберт”. Въпросът сега е колко голяма е крачката от страха до омразата и направена ли е вече тя.В лагера в Харманли няма опасност от зараза,…
więcej

Дебатът и неговата (nie)адекватност

Неотдавна български министър определи дискусиите относно българската кандидатура за генерален секретар на ООН като „махленски”. И основателно – защото познаването на системата на ООН се оказа съвсем не задължително условие за участие в тях и за отправяне на императивни изисквания. А при взимането на решения си струва да се отчитат поне няколко основни обстоятелства –
więcej

Много ли са университетите в България?

От доста време въпросът с броя на университетите в България се коментира на различни равнища и по различни поводи. Преобладава мнението, лансирано от Световната банка, че в България, а и в повечето източноевропейски страни, университетите са твърде много. Тази теза обикновено са възприема безкритично като очевидно вярна и ненуждаеща се от доказателства, независимо от това,…
więcej