ekonomi

Какво пречи на растежа в България?

Положителният факт, който се наблюдава в страните от Централна и Източна Европа след глобалната финансово-икономически криза, е възстановяването на икономическия рестеж и известно стабилизиране на финансовите системи. Растежът обаче е значително по-нисък в сравнение с предкризисния период, като се запазват потенциално опасни финансови напрежения. В тази ситуация вероятността държавите от нашия регион да настигнат по
mer

geopolitiska översikt – април 2016

Светът живее до голяма степен с ритъма на американските първични избори, на чийто фон отиващият си президент Обама се опитва да дооформи политическото си наследство в условията на времеви дефицит. За Европа април бе месецът на рязкото намаляване притока на мигранти от Близкия изток в резултат на реалполитическия подход на Меркел и Брюксел. Връхната точка
mer

reform högre utbildning: hur det ska se?

En annan reform inom högre utbildning pågår. Tanken är pengar, staten riktade till statliga universitet möts i större efterfrågan på arbetsmarknaden. I fallet med stroke syftar till ekonomiska och juridiska specialiteter. påstås, att det finns för mycket ekonomer och jurister, som är utan arbete, докато има търсене на
mer

Нагласите към бежанците в България: страхове, но не омраза

Резултати от проучване на общественото мнение в България за бежанската криза и анализ на политиката и мерките на страната за справяне с проблемаКонтекстътВоенните конфликти в Близкия изток и Северна Африка през последните няколко години породиха огромна бежанска вълна, насочена към Стария континент. Европейският съюз се оказа изправен не само пред неочаквана миграционна криза, но и
mer

Енергетика и политика – ще потънат ли газовите проекти в Черно море?*

Предварително искам да се извиня ако директният ми стил на изразяване не е партитурата, която са свикнали да слушат дипломатите.Заглавието на темата би могло да бъде и по-разширено: как да спасим енергийната си сигурност от потъване?Най-краткият отговор би бил: като не наблюдаваме пасивно реализирането на баланса на геополитическите интереси в региона на Черно море.Да започнем
mer

Спасяването поединичнообщо дело?

Логичното е на път да се случи. Обръчът се затяга: на мигрантите – около Европа, на отговорностите – около България.Къде започва Европа? Според Унгария, Чехия и Словакия – на българо-гръцката и македонско-гръцката граница. Щеше да звучи ласкателно, ако не прозираше определен интерес. Според идеята (наречена „европейски план Б”), България и Република Македония трябва да поемат
mer