Кръгла маса: ЕС ФОНДОВЕТЕ – Партньорство за растеж? – изказвания

ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ? СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 2014-2020 Г

Ивайло Калфин

Прочетете


ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ?

Георги Пирински

Прочетете


Изготвяне на Споразумението за партньорство

И. Иванов

Прочетете


Cohesion Policy Programming 2014-2020

Jeroen van Oel

Прочетете